8.12.16

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, Βιομηχανικό Συγκρότημα ΛΙ.ΠΤΟΛ


6.12.16

Τα θετικά μηνύματα του Raw Materials Week 2016


Στην Εβδομάδα Πρώτων Υλών
που την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ορυκτά και μέταλλα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της παραγωγικής αξιοποίησης και αποτελούν κινητήριο μοχλό της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής 2020.

Τόσο οι βασικές όσο και οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες θεωρούνται απαραίτητες και αναγκαίες για να υπάρξει δυνατότητα αναπτυξιακής βιωσιμότητας.

Υπολογίζεται ότι στο ευρωπαϊκό υπέδαφος μεταξύ 500 - 1000 μέτρων υπάρχουν αναξιοποίητα μεταλλευτικά αποθέματα αξίας 100 δισ. ευρώ. Είναι γνωστό ότι αρκετά από αυτά φιλοξενούνται στο ελληνικό γεωλογικό περιβάλλον.

Η νέα παρατηρούμενη τάση κοιτασματολογικής έρευνας στην κατεύθυνση αυτή είναι σε θέση να μειώσει αποτελεσματικά την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα.

Παρά την παρατεταμένη άσχημη οικονομική περίοδο πολλές μεταλλευτικές επιχειρήσεις ΄σε παρουσίασαν σημαντικά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του 2016, ενώ στο ίδιο διάστημα σταθεροποιήθηκαν ή αυξήθηκαν οι τιμές αρκετών μετάλλων. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πιο έντονα πλέον στην έρευνα αναζήτησης και εντοπισμού νέων κοιτασμάτων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η τιμαριθμική αξία των μεταλλευτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια αυξήθηκε από 750 δισ. δολ. που ήταν τον Ιανουάριο σε άνω των 1000 δισ. δολ. σήμερα.

[Δρ. Γεωλογίας Νικολάου Αρβανιτίδη]

5.12.16

30η GeMin 2016, Εκθεση Ορυκτών, Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων λίθων, Κοσμημάτων και ΑπολιθωμάτωνΟλοκληρώθηκε για μια ακόμη φορά η  GeMin International Mineral, Gemstone, Jewellery and Fossil Exhibition στο ROYAL OLYMPIC. Η  GeMin Διεθνής Έκθεση Ορυκτών, Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων λίθων, Κοσμημάτων και Απολιθωμάτων  λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην Αθήνα και είναι η μοναδική έκθεση του είδους της, επικεντρωμένη στην Ελλάδα.

http://www.gemin.eu/el/about.htm

Στα εκθέματα της GeMin περιλαμβάνονται : Δείγματα ορυκτών και ακατέργαστων πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, επεξεργασμένους πολυτίμους και ημιπολυτίμους λίθους , απολιθώματα, Πολυτιμολιθολογία (Γεμμολογία), Γεωλογικό και Γεμμολογικό εξοπλισμό, λογισμικό Γεωλογικών επιστημών , Βιβλία και περιοδικά, εκπαιδευτικά προϊόντα στις Γεωεπιστήμες.

[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]

4.12.16

Ψηφίστηκε το ν/σ για την άσκηση οικονομικής δραστηριότηταςΥπερψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Προηγήθηκε την Τρίτη η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, με τα δύο αυτά νομοσχέδια ολοκληρώνεται μια μεταρρύθμιση στο θεσμικό πεδίο όσον αφορά τη διευκόλυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων και παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση με έμπρακτη και ουσιαστική διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, μαζί με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα για την εξειδίκευση των ελέγχων, δημιουργείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, απολύτως απαραίτητο προκειμένου να μπορέσουν να ανθίσουν ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για να προσελκύσουμε σοβαρές ξένες επενδύσεις.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το πνεύμα του νέου νόμου είναι η μετάβαση από μια βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante) σε μια απλή διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας – χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις – και σε ένα σύστημα, από εκεί και πέρα, ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post), στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, επιταχύνεται σημαντικά η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, καθώς αντί για 30 μέρες κατά μέσο όρο για την έκδοση της άδειας, η έναρξη λειτουργίας γίνεται πλέον άμεσα, με τη γνωστοποίηση. Παράλληλα και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον.

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι η απλοποίηση αφορά μόνο τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ με τον άλλο, παράλληλο νόμο τις διαδικασίες σύστασης μιας επιχείρησης. Σημείωσε ακόμη ότι το νομοσχέδιο ούτε υποκαθιστά ούτε παρακάμπτει την κείμενη εργασιακή, φορολογική, περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία.

Πρόσθεσε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται – σύμφωνα με μια εκτίμηση του κινδύνου με επιστημονικά κριτήρια – σε τρεις κατηγορίες: σε εκείνες όπου προβλέπεται η ελεύθερη άσκηση, εκείνες για τις οποίες εισάγεται για πρώτη φορά το σύγχρονο εργαλείο της γνωστοποίησης και εκείνες για τις οποίες απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κατέθεσε σχετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις, ενώ αποδέχτηκε και σχετικές βουλευτικές τροπολογίες που ρύθμισαν μέρος των θεμάτων αυτών.Συγκεκριμένα, με τις τελικές αλλαγές που έγιναν, προβλέπονται:

α) η αύξηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της απόδοσης του 50% των επιβαλλόμενων προστίμων και του 80% των εισπραττόμενων παραβόλων στους ίδιους τους ΟΤΑ
β) η μεγαλύτερη διασφάλιση του σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Για τα λοιπά θέματα δόθηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αλέξη Χαρίτση οι σχετικές διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, έγινε σαφές ότι καμία αρμοδιότητα δεν αφαιρείται από τους Δήμους, οι οποίοι είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας τόσο για την έκδοση της βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία όσο και για τη διαχείριση της γνωστοποίησης και τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

Όσον αφορά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ο κ. Χαρίτσης διευκρίνισε ότι η πρώτη φάση ανάπτυξής του θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του Νόμου και θα περιλαμβάνει τη διαχείριση της γνωστοποίησης για τους τρεις πρώτους τομείς που απλοποιούνται με το παρόν νομοσχέδιο (μεταποίηση τροφίμων και ποτών, ΚΥΕ και τουριστικά καταλύματα). Επιπλέον, εντός του Δεκεμβρίου θα εκδοθούν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις προκειμένου να τύχουν άμεσης εφαρμογής οι σχετικές ρυθμίσεις.


3.12.16

Μάρμαρο Καρράρας: στα χνάρια του Michelangelo...


Εξόρυξη του παγκοσμίου φήμης Μαρμάρου στην Καρράρα, Ιταλία, Photo by P. Tzeferis


Επιγραφή πάνω σε μάρμαρο που δεσπόζει μέσα στα υπόγεια της Καρράρας (photo by Tzeferis):
“nel bianco cuore delle cave, porto il popolo alla memoria e la luce crea l’ombra del mio cammino”

Duomo of Florence, its white bands made of Carrara marble. Photo by Amélien Bayle

H Πιετά (ιταλικά: Pietà, είναι γνωστή ως «Αποκαθήλωση») του Μιχαήλ Αγγέλου (Michelangelo), έργο τέχνης σε μάρμαρο Καρράρα

Υπόγεια εκμετάλλευση μαρμάρου στην Καρράρα
Roads in Carrara marble quarries. Photo by minimocomunemultiplo.lab
Forte dei Marmi: In Italian Forte dei Marmi means "Fort of the marbles", photo by P. Tzeferis
Fancy a Tuscan adventure? Head over to the Carrara marble quarries for an unforgettable experience.


Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης